Záznam webináře

Projektování v oblasti automatizace budov


Webinář zaměřený na téma, jak efektivně zvládat odhad nákladů projektu vzduchotechnického zařízení budovy.

Právě přesnost a pružnost tvorby cenové nabídky bývá hlavní konkurenční výhodou. Dále Vás čeká živá ukázka projektování P&ID, generování elektro schémat včetně efektivního zpracování změn projektu, které je v celém procesu projektování obzvláště důležité.

Projektování v oblasti automatizace budov

Hlavní body:

  • Projektování technologické části
  • Plánování konceptu elektro části a velikosti řídicího systému
  • Detailní projektování komfortně a rychle
  • Přehledné zpracování změn