Záznam webináře

Novinky platformy EPLAN verze 2.9


Webinář zaměřený na novinky platformy EPLAN verze 2.9.

Novinky platformy EPLAN verze 2.9Hlavní body webináře:

  • QR kódy,
  • makra,
  • zástupné objekty,
  • křížové odkazy,
  • a mnoho dalšího.