Záznam webináře

EPLAN eBuild – automatické vytváření schémat


„Automatické vytváření schémat? To je příliš časově náročné a pro naši společnost se to vůbec nevyplatí. Můj tým a já jsme stejně rychlí i s kopírováním ze šablon!“ Zní vám takové výroky povědomě? 


V záznamu tohoto webináře vám představíme lepší řešení pomocí aplikace EPLAN eBUILD!

Hlavní body:

  • EPLAN Cloud
  • makra a konfigurátory,
  • vygenerování projektu a jeho vyhodnocení a exporty pomocí scriptů.