EPLAN Preplanning

Dobré plánování pomocí EPLAN Preplanning

Křížové odkazy lze nyní zobrazit na segmentech plánování na stránkách předběžného plánování. K tomu jsou zapotřebí odpovídající "protějšky" z detailního plánování nebo ze stránek předběžného plánování. To poskytuje řadu nových příležitostí pro inženýring s EPLAN Preplanning. Další výhoda: Sady hodnot ze zástupných objektů lze nyní upravovat, což také snižuje úsilí potřebné pro vytvoření šablon segmentů. Tak začněte snižovat své pracovní zatížení.

Zobrazení dat z nadřazených PCT smyček v konfiguraci vlastností

Až dosud byl označený zdrojový objekt "segment" použit v konfiguraci vlastností pro zobrazení dat z nadřazené PCT smyčky v umístěné funkci. V závislosti na úrovni hierarchie, ve které je umístěna smyčka PCT, musejí být použity různé indexy a tedy i různé konfigurace vlastností. Pro zjednodušení je v dialogu "výběr vlastností" přidán zdrojový objekt "PCT smyčka". Je to důležitá funkce, která zjednodušuje automatizaci procesů a projektování I&C technologií v předběžném plánování, což ještě více zjednodušuje kvalitní systémovou dokumentaci, ale nejlepší je se podívat na ukázku.....