Záznam webináře

Od kvalitních knihoven k automatizovanému projektování


Webinář se zaměřuje na přípravu kvalitních knihoven, díky nimž můžete své projektování začít automatizovat a tím si ušetřit velké množství času a nákladů. Mimo živé ukázky se ve webináři věnujeme těmto bodům:

webinar-35

Hlavní body:

  • Ruční vs. automatizovaná tvorba projektu.
  • Jak si zorganizovat knihovnu maker.
  • Příprava provázanosti projekčních podkladů a typových zapojení.
  • Živá ukázka automatizovaného projektování.