Záznam webináře

Webinář: Jak efektivně připravit koncept stroje pomocí EPLAN Preplanning


Projekt linky nebo technologického celku vychází z koncepčních podkladů,  které mohou zahrnovat velké množství různých dat. Pokud hledáte způsob  jejich plynulého využití dále v projektování, zhlédněte tento záznam  webináře.

 

Můžete se těšit na:Screenshot 2023-06-27 at 13.42.37


  • Koncepce předběžného plánování
  • Provázanost koncepčních a detailních projektových dat
  • Zpracování změn