Záznam webináře

Webinář: Efektivní výroba rozváděčů – II. část


Zajímá Vás, jak rychle získat podklady potřebné pro výrobu rozváděčů? Druhá část byla zaměřena prakticky a věnovali jsme se tomu, jak dané nástroje nejlépe použít při přípravě dat.

 

Můžete se těšit na:Screenshot 2023-04-11 at 11.35.56


  • Jak rychle vytvořit digitální dvojče rozváděče?
  • Jak získat data pro tisk štítků pro popis přístrojů, svorek, kabelů apod.?
  • Možnosti exportu dat pro obrábění skříní a pro strojní přípravu vodičů.