Záznam webináře

Výměna dat mezi EPLAN Platforma 2022 a TIA Portal


Zjednodušte a zpřehledněte si spolupráci na projektech pomocí výměny dat o řídicím systému. Právě tomuto tématu se bude věnovat náš další webinář, na který Vás tímto srdečně zveme.

Můžete se těšit na:Screenshot 2022-07-01 at 11.09.38


  • Základní funkcionality
  • Postup správného nastavení
  • Požadavky výměny dat
  • Další tipy